อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ กรณีศึกษา : อียิปต์โบราณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศสนาและวัฒนธรรม

โครงงานเรื่อง อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ กรณีศึกษา : อียิปต์โบราณ

ครูประจำกลุ่มสาระ คุณครู อรวรรณ กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครู คเชนทร์ กองพิลา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกเรื่องราวของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

2.วิเคราะห์ลักษณะอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์สมัยโบราณด้านการเมืองต่างๆ เช่น ฟาโรห์และมัมมี่ วิธีทำมัมมี่ อียิปต์สมัยโบราณ เทพเจ้าแห่งอียิปต์โบราณ ป็นต้น

3.ยกตัวอย่างผลงานด้านวัฒนธรรมของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์สมัยโบราณ มาถึงปัจจุบันได้

วัตตุประสงค์

1.เพื่อให้ได้เรียนวิธีการไช้ wordpress

2.เพื่อได้ความรู้ในเรื่อง อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ กรณีศึกษา:อียิปต์โบราณ เช่น อียิปต์โบราณฟาโรห์และมัมมี่ วิธีทำมัมมี่ อียิปต์สมัยโบราณ เทพเจ้าแห่งอียิปต์โบราณ ป็นต้น

3.เพื่อได้แผยแผร่สื่อต่างๆ ให้คนใด้ค้นคว้าหาความรู้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

– ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาในเรื่องอียิปต์โบราณ
– ได้ทราบถึงอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ถูกต้อง
– ได้ทราบถึง อียิปต์โบราณฟาโรห์และมัมมี่กับเทพเจ้าแห่งอียิปต์โบราณแลพวิธีการทำมัมมี่คำถามประจำโครงงาน

1.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ มีความเป็นมาอย่างไร
2.ฟาโรห์และมัมมี่และเทพเจ้าแห่งอียิปต์ มีความเป็นมาอย่างไร
3.วิธีทำ มัมมี่ มีวิธีการสร้าง อย่างไร
4.ทำไมเทพเจ้าแห่งอียิปต์ ถึงมีหลายพระองค์
5.สมัยอียิปต์สมัยโบราณ เกิดขึ้นเมื่อไร

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | 3 ความเห็น